Bukowina 28a 55-095 Mirków
501 599 829
artur.sobie@gmail.com

Ośrodek Hipoterapii i Terapii NDT- Bobath

Hipoterapia jest metodą fizjoterapeutycznego leczenia na koniu zaburzeń motorycznych o różnej genezie. Ewenementem hipoterapii jest możliwość przekazywania wzorca chodu, co nie jest możliwe w innych oddziaływaniach terapeutycznych. Nasi fizjoterapeuci integrują jazdę na koniu z elementami terapii neurorozwojowej NDT-Bobath, co tym bardziej optymalizuje efekty terapii. Zajęcia odbywają się w Ośrodku Hipoterapii i Terapii NDT-Bobath w Bukowinie koło Mirkowa, w specjalnie przygotowanej hali na grzbietach przeszkolonych koników polskich. Dzieci traktują hipoterapię jak bardzo atrakcyjną zabawę i chętnie biorą udział w zajęciach.

www.hipoterapia.pl