Rehabilitacja

Prowadzimy zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci we Wrocławiu na ul. Poświęckiej oraz w Ośrodku Hipoterapii i Terapii NDT-Bobath w Bukowinie koło Mirkowa. Nasi fizjoterapeuci specjalizują się w pracy z dziećmi z wielkoramiki niepełnosprawnościami ( dzieci z MPD, z przepuklnami oponowo-rdzeniowymi, z opóźnieniem psychoruchowym, zespołami genetycznymi oraz dzieci z wadami postawy, chorobami przewlekłymi). Pracujemy metodami:
– NDT-Bobath
– PNF
– Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz (FITS)
– KinesioTaping
– Terapia Ręki
– terapią ortezą dynamiczną DUNAG
– masaż Shantala dla niemowląt ( w tym kursy dla rodziców)
Plan działań fizjoterapeutycznych opracowywany jest Indywidualnie dla każdego dziecka w oparciu o ocenę jego stanu funkcjonalnego, dokumentację medyczną oraz wywiad z rodzicami. Priorytetem jest dla nas samodzielność dziecka, dlatego każde nasze ćwiczenie ma wymiar pragmatyczny. .
„Pomóż mi to zrobić samemu”
więcej informacji pod numerem telefonu: 501 599 829.